ZIN LAB – Rječnik pojmova

AKREDITACIJA

Formalno priznavanje osposobljenosti nekog tijela za ocjenjivanje sukladnosti za provedbu određenih zadaća iz opsega akreditacije.

NORMA HRN EN ISO/IEC 17025

Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006

SUBJEKTI U POSLOVANJU S HRANOM

Ugostiteljski objekti (restorani, kafići, catering, zalogajnice i sl.); maloprodajne prodavaonice (trgovine raznih formata); industrije za proizvodnju hrane; uvoznici; samostojeći objekti (mesnice, pekare, slastičarne i sl.); obrazovne ustanove i ustanove zdravstvene njege (vrtići, škole, domovi umirovljenika); hoteli i dr.

MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE

Metode za utvrđivanje prisustva (detekcija) mikroorganizama. Kad se utvrdi prisustvo mikroorganizama, pristupa se identifikaciji za određivanje vrste mikroorganizma.

 

 

Komentari su onemogućeni