ZIN LAB – O nama

Krajem 20-tih godina prošlog stoljeća u Zagrebu je otvorena gradska klaonica unutar kompleksa između Radničke i Heinzelove ulice. Kasnijih godina to je postala mesna industrija “Sljeme”, a naposljetku “Zagrepčanka”. Usporedo s razvojem mesne industrije razvijao se i laboratorij koji je uspostavom rada Veterinarske stanice grada Zagreba postao njezin sastavni dio na današnjoj lokaciji u Heinezelovoj 68. Tijekom vremena laboratorij se razvija u skladu s razvojem znanosti i novih tehnologija te proširuje svoju djelatnost i nadopunjuje stručni kadar, prateći i usklađujući se kontinuirano s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske, a zadnjih godina i zakonodavstvom Europske Unije.

Suradnjom sa znanstveno obrazovnim institucijama u laboratoriju se redovito educiraju studenti Veterinarskog i Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta, a znanstveni rad u laboratoriju je tijekom godina javno prezentiran objavom više od 200 stručnih i znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu. Laboratorij postaje ovlašten od strane Ministarstva zdravstva 1991. godine, a 31.05. 2006. godine akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije sukladno Općim zahtjevima za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija norme HRN EN ISO/IEC 17025, za ispitivanje mikrobiološke ispravnosti hrane (br. 1088/08).

Laboratorij zapošljava stručan kadar s polja biomedicine i biotehničkih znanosti kojemu se omogućava stalna izobrazba i usavršavanje u skladu s profesionalnim i osobnim aspiracijama te potrebama zakonodavstva ili tržišta. U 2010. godini uspostavlja se sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2008.

 

Laboratorij  je uspostavio  i primjenjuje u svakodnevnom radu sustav upravljanja prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 te je sukladno tome i akreditiran za ispitivanje mikrobiološke ispravnosti hrane od strane Hrvatske agencije za akreditaciju – HAA pod brojem 1088/08 od 31.05.2006. godine. Akreditacija nam potvrđuje kvalitetu našeg rada i stručnosti naših djelatnika te time povećava povjerenje klijenata u ispravnost našeg rada i rezultata ispitivanja.

Laboratorij je akreditiran i za metode koje koristi u opsegu svoje djelatnosti , a sva ispitivanja, kao na primjer detekcija i identifikacija mikroorganizama, obavljaju se u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

U svakodnevnom radu surađujemo s mnogim znanstvenim institucijama te potičemo edukaciju naših djelatnika.

Djelatnost laboratorija uključuje mikrobiološka ispitivanja namirnica (hrane), dječje hrane i hrane za životinje te mikrobiološka i kemijska ispitivanja vode za piće. Ujedno obavljamo mikrobiološka ispitivanja predmeta opće uporabe što podrazumijeva radne površine, opremu, pribor te ruke osoba koje manipuliraju hranom. Ispitivanja obavljamo za potrebe samokontrole subjekata u poslovanju s hranom, a također i za privatne potrebe fizičkih osoba, u slučaju želje za kontrolom mikrobiološke čistoće u kućanstvu ili prilikom kolinja za osobne potrebe.

Komentari su onemogućeni