MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ – ZIN LAB

ZIN – LAB laboratorij za ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe


AKREDITIRANI LABORATORIJ

 

Nakon reakreditacijskog nadzora Hrvatske agencije za akreditaciju u 4. mjesecu 2016. godine Laboratoriju  Veterinarske stanice grada Zagreba d.o.o. utvrđena je osposobljenost prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 u području svojeg opsega akreditacije (vidi prilog Potvrda o akreditaciji) i kao takvom, produžena mu je akreditacija 1088 do 30.05.2021. godine.

 

OVLAŠTENI SLUŽBENI LABORATORIJ

                                                          

Sukladno dobivenom Rješenju Klasa:UP/I-310-26/10-01/15; Ur.br.: 525-13-1-0501/11-3 od 28. veljače 2011. Laboratorij ovlašten je od strane Ministarstva poljoprivrede kao službeni laboratorij za obavljanje akreditiranih metoda iz područja akreditacije, kao i za obavljanje ispitivanja za koja Laboratorij provodi međulaboratorijske usporedbe.

Time smo sukladno Pravilniku o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratoija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine 86/10 i 7/11) uvršteni na Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine 43/2011.)

NUDIMO SLIJEDEĆE USLUGE

1. Ispitivanja i analize:

– hrane
– vode za piće
– stočne hrane/hrane za životinje
– brisevi radne površine, opreme, pribora i ruku osoblja
– kozmetike

2. Određivanje stabilnosti/održivosti proizvoda

METODE ISPITIVANJA

– mikrobiološke
– kemijske

POSTUPAK RADA

Uzorkovanje – uzimanje uzoraka hrane ili površina na licu mjesta
Zaprimanje uzoraka – označavanje, uvođenje u dokumentaciju
Priprema uzoraka – homogenizacija i dr.
Ispitivanje
Očitavanje rezultata
Upis rezultata u analitički dnevnik
Ispis analitičkih izvještaja
Distribucija izvještaja i obavještavanje klijenata o rezultatima ispitivanja

Komentari su onemogućeni